מערכת מיחזור ממיסים

מתקן למיחזור והשבה של ממיסים אורגניים כדוגמאת טולואן, אציטון ועוד...